hava kanalı

- Hava klapelerl İle İstenilen hava ayarını yapmak mümkündür. - Mika camı sayesinde ürünün temizlenme İşlemi net olarak görülür. - Hava kanalı üründen hafif olan yabancı maddelerin hava yardımıyla ayrılmasında kullanılır. Çöp sasörü önü ve kabuk soyucu çıkışına monte edilir. - Ürün giriş kısmında bulunan besleme tablası kanal boyunca homojen mal akışını sağlar. - Boydan boya hareket ettirilen arka perde ayar cıvataları vasıtasıyla kanal kesitinin istenildiği gibi ayarlanmasına imkan vermektedir. Kanaldaki hava hızının bu şekilde hassas olarak ayarlanması, kanaldan geçen hububatın İçindeki hafif maddelerin İstenilen miktarda ayrılmasını sağlar.

website dizayn osman erkek 2021