Firmamız

ATES milling Güncel makina teknikleri, malzemeleri ve teknolojik çözümleri kullanarak, uzun yılların bünyesine kattığı deneyim gücü ile daha kaliteli, daha güvenli, daha hızlı projeler üretmedeki başarılı performansı ATES millin Türkiye'nin önde gelen firmaları tarafından tercih edilir duruma getirmiştir. ATES milling ; Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite bilincini ön plana çıkaran yaklaşımları ve Entegre Yönetim Sistem, ile çalışanlarının sağlığı, emniyeti ve güvenliği, işlerinin başarısında hayati öneme sahiptir. ATES milling «tarafından duygulanan projeler, en uygun çözümler ile yüksek standartta ve ileri düzeyde teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmektedir. Yüklenilen işlerde en iyi çözümün en kaliteli biçimde uygulanması bütçe, iş programı, çevre ve iş güvenliği şartlarının eksiksiz gözetilmesi ATES milling temel ve değişmez çalışma ilkesidir. Yönetimde açıklık politikasıyla çalışanların yönetime katılımı ve ekip çalışmasını destekleyici araçları temin etmesiyle, ilkeli ve etik değerleri önde tutan çalışma ortamı ve kalitede süreklilik prensipleri ile ATES milling sektöründeki saygın konumunu geleceğe aktarma karanlığındadır.

website dizayn osman erkek 2021